RSAB VVS där kvalitet och kunden är i fokus.

RSAB ett VVS-installationsföretag med fokus på kvalitet och nöjda kunder. Vårt kontor ligger i Arvika men vi verkar även i Eda, Karlstad och Årjäng.

Våra tjänster

Vi utför service och installationer inom områdena värme, vatten, sanitet och kyla och har också försäljning och installation av värmepumpar. Läs mer om värmepumpar här.

Stambyten

Stambyten i lägenheter har de flesta hört talas om. Men även stamledningarna i villan behöver bytas till slut, annars kan man råka ut för dyra vattenskador. Grovt räknat håller vatten och avloppsledningar i 40–60 år.

Badrumsrenovering

Vi erbjuder totalentreprenad på badrumsrenoveringar och hjälper dig att ta fram en personlig lösning för dig och ditt badrum till konkurrenskraftiga priser. Stor erfarenhet av tidigare jobb och samarbete med andra yrkesgrupper och gör att renoveringen går både snabbt och smidigt. Vi har lösningar för allt mellan standard till det mer exklusiva.

Avloppsrensning

Rensning av avloppsledningar med egen Högtrycks rensmaskin. Den högflexibla och lätta slangen rensar effektivt bort slam, tvål och fettblockeringar När man drar tillbaka slangen högtryckstvättar den ledningen, spolar bort resterna och återställer ledningen till full kapacitet.

Passiv kyla

Passiv kyla är det absolut billigaste sättet att producera kyla. Genom att cirkulera den svala vätska som finns i kollektorslingan erhålls kyla till en kostnad som motsvarar energiförbrukningen hos ett par glödlampor.

Vattenanläggning

Vi erbjuder kompletta vattenanläggningar. Borrning av vattenhål, installation av vattenpump och ingrävning till hus. Färdigställande i hus allt efter ert behov.

Vattenrening

Vi säljer, installerar och servar vattenfilter av olika fabrikat. Kontakta oss för kostnadsfritt vattenprov så tar vi fram en lösning utifrån ert behov.

Värmepumpar

Vi säljer, installerar och utför service på värmepumpar. Vanligast är bergvärme, markvärme och luftvatten värmepump.

Vedpannor

Vi säljer och installerar kompletta ved-anläggningar med tillbehör.

Rörsvetsning